Podczas pisania komentarza, proszę o podpis, adres e-mail i witrynę internetową. Kiedy ta ostatnia jest tylko opcją, dwa pierwsze są obowiązkowe. “Zapytanie o dane”, można sprawdzić jakimi danymi dysponuje eDiscover.eu i w dalszej części postępowania, użytkownik może za pośrednictwem tej strony dokonać wyczyszczenia swoich danych, co zostanie potwierdzone e-mail’em.